ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Селище


Контакти :

гр. Велинград, м. Селище
Телефони: 0354/92222
Факс: 0354/92223
E-mail: dgsselishte@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - открит конкурс - ДГС Селище (26-27)

Дата на публикуване на обявата: 22-01-2016

Заповеди №26-27 за определяне на изпълнители от проведен открит конкурс за добив на дървесина - Обект №6

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Селище (10)

Дата на публикуване на обявата: 11-01-2016

Заповед №10 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обект №6

Документация за участие    |    


Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Селище (742)

Дата на публикуване на обявата: 29-12-2015

Заповед №742 за определяне на купувач от проведен търг с тайно наддаване за продажба на дървесина - Обект №5

Документация за участие    |