ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Селище


Контакти :

гр. Велинград, м. Селище
Телефони: 0354/92222
Факс: 0354/92223
E-mail: dgsselishte@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Заповед №252 класиране а обект №11 - ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 27-05-2016

Документация за участие    |    


Резултати - открит конкурс - ДГС Селище (263)

Дата на публикуване на обявата: 20-05-2016

Заповед №263 за определяне на изпълнител от проведен открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - Обект №1.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Селище (259)

Дата на публикуване на обявата: 16-05-2016

Заповед №259 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обект №12.

Документация за участие    |