ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Селище


Контакти :

гр. Велинград, м. Селище
Телефони: 0354/92222
Факс: 0354/92223
E-mail: dgsselishte@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ДГС Селище (599-615)

Дата на публикуване на обявата: 23-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обекти №№ 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1707, 1708, 1710, 1711, 1712, 1714, 1715, 1719, 1722, 1726, 1728, 1729

Документация за участие    |    


Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Селище (577-590)

Дата на публикуване на обявата: 16-12-2016

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина" от Обекти №№ 1701, 1703, 1704, 1705, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1732

Документация за участие    |    


Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Селище (556-573)

Дата на публикуване на обявата: 15-12-2016

Рузултати от проведен открит конкурс с предмет: "Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина" от Обекти №№ 1702, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731

Документация за участие    |