ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Селище


Контакти :

гр. Велинград, м. Селище
Телефони: 0354/92222
Факс: 0354/92223
E-mail: dgsselishte@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Търг с тайно наддаване в ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 05-12-2014

Продажба на прогнозно количество дървесина от територията на ТП“ДГС Селище

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 05-12-2014

ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН от територията на ТП“ДГС-Селище

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 04-12-2014

Предмет: "Възлагане на добив на дървесина"(508)

Документация за участие    |