ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Селище


Контакти :

гр. Велинград, м. Селище
Телефони: 0354/92222
Факс: 0354/92223
E-mail: dgsselishte@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати от търг с тайно наддаване в ДГС Селище(51,52,53)

Дата на публикуване на обявата: 12-02-2015

Продажба на действително добити количества дървесина

Документация за участие    |    


Информация относно провеждане на търг с тайно наддаване в ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 09-02-2015

Информация

Документация за участие    |    


Резултати от търг с тайно наддаване в ДГС Селище(39)

Дата на публикуване на обявата: 04-02-2015

Продажба на прогнозни количества дървесина от склад

Документация за участие    |