ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Селище


Контакти :

гр. Велинград, м. Селище
Телефони: 0354/92222
Факс: 0354/92223
E-mail: dgsselishte@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 17-11-2015

Заповед №611 за определяне на купувач от проведен търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина - Обект №26-1

Документация за участие    |    


Съобщение - ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 16-11-2015

Относно количества дървесина, които ще бъде предложени на процедури за добив и продажба на местни търговци през 2016 г.

Документация за участие    |    


Годишен план за ползване на дървесина за 2016 г. - ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 10-11-2015

Документация за участие    |