ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Селище


Контакти :

гр. Велинград, м. Селище
Телефони: 0354/92222
Факс: 0354/92223
E-mail: dgsselishte@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - Открит конкурс - ДГС Селище (440)

Дата на публикуване на обявата: 27-09-2016

Заповед №440 за определяне на изпълнител от проведен Открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1645.

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Селище (422)

Дата на публикуване на обявата: 08-09-2016

Заповед №422 за провеждане на Открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1645.

Документация за участие    |    


Заповед №413 класиране за обект №18 позиция №1644- ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 02-09-2016

Документация за участие    |