ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Селище


Контакти :

гр. Велинград, м. Селище
Телефони: 0354/92222
Факс: 0354/92223
E-mail: dgsselishte@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - търг с тайно наддаване -ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 28-08-2015

Заповеди №474 и 475 за определяне на купувачи от проведен търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на склад - Обект №20

Документация за участие    |    


Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 26-08-2015

Заповеди №468 - 472 за определяне на купувачи от проведен търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на склад - Обект №20

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 12-08-2015

Заповед №445 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обект №20

Документация за участие    |