ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Селище


Контакти :

гр. Велинград, м. Селище
Телефони: 0354/92222
Факс: 0354/92223
E-mail: dgsselishte@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване - ДГС Селище (216)

Дата на публикуване на обявата: 28-04-2016

Заповед №216 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обект №11, позиции №11-1, 11-2, 11-3.

Документация за участие    |    


Прекратяване - търг с тайно наддаване - ДГС Селище (207)

Дата на публикуване на обявата: 22-04-2016

Заповед №207 за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обект №10.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Селище (166)

Дата на публикуване на обявата: 06-04-2016

Заповед №166 търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обект №10.

Документация за участие    |