ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Селище


Контакти :

гр. Велинград, м. Селище
Телефони: 0354/92222
Факс: 0354/92223
E-mail: dgsselishte@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване - ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 03-07-2015

Заповед №336 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обект № 17

Документация за участие    |    


Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 23-06-2015

Заповед №337 отразяваща резултатите от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад - Обект №15

Документация за участие    |    


Резултатати - открит конкурс - ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 22-06-2015

Заповед №334 отразяваща резултатите от проведен открит конкурс за възлагане на добив на дървесина на корен - Обект №1555

Документация за участие    |