ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Селище


Контакти :

гр. Велинград, м. Селище
Телефони: 0354/92222
Факс: 0354/92223
E-mail: dgsselishte@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 28-08-2014

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на склад

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 14-08-2014

Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина

Документация за участие    |    


Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 04-08-2014

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Направа на минерализовани ивици"

Документация за участие    |