ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Селище


Контакти :

гр. Велинград, м. Селище
Телефони: 0354/92222
Факс: 0354/92223
E-mail: dgsselishte@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Възлагане на обществена поръчка от ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 18-09-2014

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодична доставка чрез закупуване на канцеларски материали"

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 12-09-2014

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на склад

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 11-09-2014

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на течни горива /в т.ч. горива за МПС и специализирана техника, моторни триони, вкл.течно гориво за отопление/, масла, смазочни материали и експлоатационни течности"

Документация за участие    |