ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Селище


Контакти :

гр. Велинград, м. Селище
Телефони: 0354/92222
Факс: 0354/92223
E-mail: dgsselishte@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Поправка на грешка от ДГС Селище (536)

Дата на публикуване на обявата: 02-12-2016

Поправка на грешка в документация за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина и в документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Селище (533)

Дата на публикуване на обявата: 28-11-2016

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обекти №№ 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1707, 1708, 1710, 1711, 1712, 1714, 1715, 1719, 1722, 1726, 1728, 1729

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Селище (532)

Дата на публикуване на обявата: 28-11-2016

Открит конкурс с предмет: "Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина" от Обекти №№ 1701, 1703, 1704, 1705, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1732

Документация за участие    |