ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Селище


Контакти :

гр. Велинград, м. Селище
Телефони: 0354/92222
Факс: 0354/92223
E-mail: dgsselishte@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Прием на документи за закупуване на малки горски имоти.

Изтегли

Последни обявления

Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Селище (355)

Дата на публикуване на обявата: 19-07-2016

Заповед №355 за определяне на купувач от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обект №13.

Документация за участие    |    


Учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството.

Дата на публикуване на обявата: 14-07-2016

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Селище (343)

Дата на публикуване на обявата: 05-07-2016

Заповед №343 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина - Обект №13-1.

Документация за участие    |