ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Селище


Контакти :

гр. Велинград, м. Селище
Телефони: 0354/92222
Факс: 0354/92223
E-mail: dgsselishte@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати търг с тайно наддаване - ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 31-03-2015

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад - обект № 10 по обособени позиции с № 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545

Документация за участие    |    


Класирани търг с тайно наддаване - ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 30-03-2015

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад за местни търговци - обект №9 по обособени позиции № 1546, 1547, 1548

Документация за участие    |    


Класирани - търг с тайно наддаване - ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 30-03-2015

Класирани на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на склад - Обект № 11 с обособени позиции № 11-1, 11-2

Документация за участие    |