ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Селище


Контакти :

гр. Велинград, м. Селище
Телефони: 0354/92222
Факс: 0354/92223
E-mail: dgsselishte@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Съобщение от ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 17-11-2014

Съобщение относно количествата дървесина от ГП за 2015г., които ще бъдат предложени за добив и продажба с ограничението за местни търговци през 2015год.

Документация за участие    |    


Прекратяване на търг с тайно наддаване в ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 13-11-2014

Предмет: "Продажба на действително добити количества дървесина"

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 05-11-2014

Предмет: "Продажба на действително добити количества дървесина"

Документация за участие    |