ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Селище


Контакти :

гр. Велинград, м. Селище
Телефони: 0354/92222
Факс: 0354/92223
E-mail: dgsselishte@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Класиране от проведен открит конкурс за възлагане на дейности - ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 20-05-2015

Класиране от проведен открит конкурс за възлагане на дейности "Поддържане на стари минерализовани ивици" Обект №1 - ДГС Селище

Документация за участие    |    


Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 18-05-2015

Заповед №251 за резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на склад - Обект №12

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 04-05-2015

Заповед №219 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на действително добите количества дървесина - Обект № 12

Документация за участие    |