ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Селище


Контакти :

гр. Велинград, м. Селище
Телефони: 0354/92222
Факс: 0354/92223
E-mail: dgsselishte@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 01-10-2015

Заповед №547 за определяне на купувач от проведен търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на склад - Обект №23

Документация за участие    |    


Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 28-09-2015

Заповед №534 за определяне на купувач от проведен търг с тайно наддаване за продажба на действително добита дървесина - Обект №23

Документация за участие    |    


Съобщение - ДГС Селище

Дата на публикуване на обявата: 18-09-2015

Относно задоволяване на нуждите на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2015-2015 г.

Документация за участие    |